De deelnamekosten zijn € 50,= per persoon, ongeacht hoeveel personen er in één auto meegaan.

Iedereen die trots is op zijn auto en/of het leuk vind om mee te doen aan deze toertocht is van harte welkom! Wij vinden het leuk als er, naast de gewone auto’s, ook oldtimers, sportwagens, legerauto’s of andere bijzondere auto’s meedoen.

Aanmelden kan tot 1 juli 2019.

Uiteraard is het ook mogelijk om het goede doel te ondersteunen zonder mee te doen aan de toertocht. U kunt een bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL05RABO0323298443 ten name van Stichting Samen Verder Putten onder vermelding van Herinnerit 2019.


Hiermee verklaart u, dat u en de auto waarmee wordt deelgenomen aan deze rit voldoende verzekerd zijn. De bestuurder is in het bezit van een geldig rijbewijs. Tevens wordt hierbij de volledige organisatie van de Herinnerit 2019 gevrijwaard voor alle tijdens het evenement opgetreden schade, aan ons, de auto en/of derden. Door deze akkoordverklaring aan te vinken, bevestigd u, akkoord te gaan met het bovenstaande.